Fotoklopkama protiv nesavesnih zagađivača

Fotoklopkama protiv nesavesnih zagađivača

U toku ove godine „Komunalac“ planira nabavku video nadzora kojim će konstantno nadgledati reciklažne platoe i kritična mesta na kojima se odlaže neadekvatan otpad

0

U cilju rešavanja problema divljih deponija kao i potrebe da se stane na put nesavesnim građanima koji komunalni otpad ne odlažu na ispravan način, čačanski „Komunalac” u saradnji sa Komunalnom policijom postavlja fotoklopke na najkritičnijim mestima u gradu, ali i na seoskom području.

Miodrag Luković, tehnički direktor „Komunalca”, kaže da je ove godine u planu nabavka video nadzora koji bi bio postavljen na sabirnim mestima i reciklažnim platoima.

– Fotoklopke postavlja Komunalna policija na onim mestima gde imamo najveće probleme, odnosno tamo gde nije dozvoljeno da se odlaže smeće, a građani ipak to čine. Te fotoklopke su jako praktični uređaji, postavljaju se u paru, jedan uređaj prati drugi, tako da je nemoguće da neki nesavesni počinilac ošteti te uređaje. Planirali smo da u toku ove godine uz pomoć Grada izvršimo nabavku video nadzora za naše reziklažne platoe i neka druga mesta, tako da će oni biti svakodnevno pod kontrolom. To je primer reciklažnog platoa u Atenici gde se vrlo često desi da završi neka vrsta otpada kojoj tu nije mesto, kao što je na primer građevinski materijal, kaže Luković.

POSTAVI ODGOVOR