Prekobrojni

Prekobrojni

0

Povodom izjave direktorke Doma zdravlja u Lučanima da je rad šest seoskih ambulanti u Dragačevu onemogućen zbog nedostatka lekara koji su otpušteni zbog prekoračenja normativa u zapošljavanju, te da i pored obraćanja državnim institucijama za pomoć u rešavanju ove situacije Republički fond zdravstvenog osiguranja nije dozvolio produžetak ugovora o radu za lekare iz ambulanti u Kaoni, Milatovićima, Kotraži, Gornjem Dubcu, Goračićima i Viči, javnosti se saopštenjem obratilo Povereništvo OO SNS u Lučanima koje je ovu informaciju okarakterisalo kao lažnu i koje traži od nadležnih organa da preispitaju rad i ponašanje direktora i odgovornih u ovoj ustanovi. OO SNS u svom saopštenju navodi sledeće:

„Potpuna je laž i neistina da je bilo ko za to nadležan doneo odluku o zatvaranju ambulanti na seoskom području u opštini Lučani. Sve ambulante u selima Kotraža, Goračići, Kaona, Milatovići, Viča, Gornji Dubac i Markovica moraju nastaviti sa normalnim radom. Onako kao su i do sada radile. A može, i treba, i mnogo bolje, odgovornije i kvalitetnije. SNS ima skupštinsku većinu za vršenje lokalne vlasti u opštini Lučani i nikada nije, niti će, izglasati odluku kojom bi se na bilo koji način doveo u pitanje rad ambulanti i osnovna zdravstvena zaštita na seoskom području ove opštine. SNS od direktora Doma zdravlja Lučani sa sedištem u Guči, Dr Gordane Gašević, zahteva odgovornost za organizaciju i unapređenje rada i poštovanje odluka nadležnih državnih i organa lokalne samouprave. SNS podseća da je pok. Dr Ljubo Popović proveo ceo radni vek u Domu zdravlja u Guči stižuću čezom u svako najudaljenije dragačevsko selo da leči bolesne. SNS podržava reforme javnog sektora koje sprovodi Vlada Republike Srbije, racionalizaciju, modernizaciju i povećanje efikasnosti u radu, i neće dozvoliti da se ona dovodi u pitanje od strane onih čiji lični interesi i nerad su ugroženi. SNS najoštrije osuđuje ponašanje svih onih koji na neprimeren i nedostojan način manipulišu građanima i suprotstavljaju se unapređenju organizacije rada, borbi protiv korupcije i uspostavljanju reda, rada i odgovornosti u jednoj značajnoj oblasti kakva je zdravstvena zaštita stanovništva. Isticanje obaveštenja na ambulantama da do daljnjeg neće raditi i širenje lažnih vesti o zatvaranju u selima Kotraža, Goračići, Kaona, Milatovići, Viča, Gornji Dubac i Markovica, predstavlja neodgovornost onih koji su to činili i za sobom povlači krivičnu i odgovornost za povredu radnih obaveza. SNS zahteva od nadležnih državnih organa da reaguju u skladu sa njihovim zakonskim ovlašćenjima i nadležnostima, a od rukovodstva opštine Lučani da preko nadležnih organa preispita rad i ponašanje direktora i najodgovornijih u ovoj ustanovi.“

Politika iznad ljudskih i moralnih vrednosti

Kao odgovor, Stručni kolegijum Doma zdravlja Lučani izdao je saopštenje u kojem se navodi da „zaposleni Doma zdravlja nisu neodgovorni, neradni i nesposobni, što dokazuje i sertifikat akreditacije na sedam godina“ i da ova ustanova „ima problem sa pojedincima koji stavljaju politiku iznad ljudskih i moralnih vrednosti ovog naroda“. U saopštenju Stručnog kolegijuma Doma zdravlja Lučani se kaže:

„U prethodnom periodu sve nadležne institucije su bile upoznate sa racionalizacijom koju sprovodi Vlada Republike Srbije, a odnosi se na broj zaposlenih u Domu zdravlja Lučani. Zbog nemogućnosti organizovanja rada ove zdravstvene ustanove, a razlog je prestanak rada 6 lekara, nije bilo moguće organizovati rad u seoskim ambulantama. Zaposleni Doma zdravlja nisu neodgovorni, neradni i nesposobni, što dokazuje i sertifikat akreditacije na sedam godina, jer je to postignuto radom, organizacijom i zalaganjem zaposlenih ove kuće, kao i funkcionisanjem u najtežim uslovima (vanredna situacija – poplava 2016. godine). Shodno tome, pored očekivanja pomoći u rešavanju kadrovskih problema ove ustanove, Dom zdravlja ima problem i sa pojedincima koji stavljaju politiku iznad ljudskih i moralnih vrednosti ovog naroda. Ovo saopštenje nije opravdanje za pojedince već realna situacija koja je najteže pogodila pacijente Gornjeg Dragačeva, doktore koji su ostali bez posla, kao i sve zaposlene u Domu zdravlja Lučani. Teži period tek predstoji jer, ponavljamo, racionalizacijom će ova ustanova od 134 zaposlena radnika biti svedena na svega 87 radnika. Kako tek tada funkcionisati, pitanje je za sve!
Nećemo se osvrtati na nekadašnji rad u seoskim ambulantama, već nam je prioritet kako sada funkcionisati u skladu sa sve težim vremenima koja dolaze. Ne osvrćemo se na činjenicu ko je direktor, jer nije direktor odgovoran za manjak zdravstvenih radnika, već nadležne ustanove koje sprovode date mere. Još jednom pozivamo sve zainteresovane strane: lokalnu samoupravu, Povereništvo Opštinskog odbora SNS-a Lučani, predsednike mesnih zajednica da zajedničkim angažovanjem prevaziđemo nastale probleme. Stojimo iza svake odluke naše direktorke, dr Gordane Gašović, jer je sve odluke donosila u dogovoru sa stručnim kolegijumom i članovima Upravnog odbora“.

 

POSTAVI ODGOVOR