U Čačku moguća niža cena grejanja

U Čačku moguća niža cena grejanja

0

Stručne službe Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ dale su predlog za smanjenje varijabilnog dela cene grejanja, odnosno onog dela koji građani plaćaju tokom grejne sezone.

Međutim, prema rečima Tanje Todorović, vršioca dužnosti direktora ovog preduzeća, procenat smanjenja u ovom trenutku je nepoznat, kao i odgovor na pitanje da li će osnivač taj predlog usvojiti.

– Sniženje cene grejanja uslovljeno je troškovima koji su uključeni u varijabilni deo cene, a to su uglavnom troškovi energenata, prvenstveno cene gasa koja sa 95% učestvuje u strukturi cene toplotne energije. Cene energenata vezane su za kurs dolara i u zavisnosti od rasta kursa dolara cena energenata raste ili opada. Mi cenu formiramo na osnovu Vladine Uredbe kojom je propisana metodologija za utvrđivanje cene grejanja i ukoliko ukupni troškovi energenata, ne samo cena gasa, budu veći od 3% u odnosu na postojeću cenu može doći do poskupljenja, odnosno ukoliko ukupna cena energenata bude smanjena za više od 5% u odnosu na troškove energenata koji su u primeni, tada preduzeće mora da smanji cenu grejanja, rekla je Todorović i dodala da su oni uradili ono što se od njih očekivalo, ali da je konačna odluka na gradskim vlastima.

POSTAVI ODGOVOR