UPRS: Bez politizacije školstva

UPRS: Bez politizacije školstva

U nacrtu novog zakona o obrazovanju, izbor direktora ustanove i nivo ovlašćenja, ukazuje na veliku opasnost od politizacije srpskih škola i od nekontrolisanog upliva interesa političkih partija, upozorava Unija prosvetnih radnika Srbije

0

Unija prosvetnih radnika Srbije juče je u Beogradu organizovala okrugli sto na kojem je razmatran nacrt novog obrazovnog zakona, a osnovni zaključak sastanka je da u zakonska rešenja moraju da budu uključena tri osnovna principa: demokratizacija, depolitizacija i decentralizacija. Predsednik Sindikata obrazovanja Čačka, Vladimir Adžić, ističe i da Nacionalni prosvetni savet nipošto ne sme biti uzgredna institucija, kako to stoji u predlogu zakonodavaca, nego rad ovog tela treba da bude precizno definisan kako bi predstavljao najboljeg ravnopravnog saradnika Ministarstva.

Veronauka i građansko moraju imati mesto koje im pripada

– Jedan od zaključaka jučerašnjeg okruglog stola je i da bi zakoni vezani za obrazovanje i vaspitanje morali da slede odredbe i smernice zacrtane u strategiji koja je već usvojena u našoj zemlji i važi do 2020.godine. Verska nastava i građansko vaspitanje moraju da imaju mesto u našem obrazovnom sistemu, kao što su imali do sada, a ne da se desi, kao što je zakonodavac predvideo, da ne budu čak ni obavezna izborna nastava. Moram da podsetim da na ta dva predmeta radi od pet do šest hiljada ljudi. Što se tiče službi koje obavljaju upravni pedagoški nadzor, smatra se da su u ovom trenutku krajnje nestručne i neorganizovane i da bi dobro bilo da se njihov rad uredi posebnim zakonom, kaže Adžić.

Dupliranje „centara” i „sektora”

– U nacrtu zakona, izbor direktora ustanove i nivo ovlašćenja, ukazuje na veliku opasnost od politizacije srpskih škola i od nekontrolisanog upliva interesa političkih partija. To treba rešiti tako što će školski odbori dobiti veći broj članova iz kolektiva, ali i da jedan od uslova za izbor direktora bude i da kandidat dobije najmanje 50% plus jedan podrške nastavničkog veća. Škole treba da imaju institucionalnu, pedagošku i programsku samostalnost, a zaposleni u školama i čitava stručna javnost pitaju se već duži niz godina zbog čega se prepliću i dupliraju „centri” i „sektori” u Ministarstvu prosvete i u prosvetnim agencijama. Primeri za to su: Zavod za unapređenje, Zavod za vrednovanje kvaliteta i slično. Nastavak pregovora u vezi sa donošenjem novog zakona o obrazovanju očekujemo posle 20.februara, rekao je Vladimir Adžić.

POSTAVI ODGOVOR