Uz info-table Rimske terme bliže posetiocima

Uz info-table Rimske terme bliže posetiocima

Narodni muzej u Čačku preduzeo je niz aktivnosti sa ciljem približavanje Rimskih termi građanima, a za ovaj spomenik kulture najznačajnija je prezentacija lokaliteta u vidu turističko-informativne table

0

U organizaciji čačanskog Narodnog muzeja i Turističke organizacije Čačka, u ponedeljak je stavljena u funkciju turističko-informativna tabla na lokalitetu Rimskih termi, koja posetiocima pruža informacije o ovom spomeniku kulture, ali i drugim arheološkim nalazištima na teritoriji Čačka. Delfina Rajić, direktorka Muzeja, kaže da su Rimske terme jedini objekat ovog tipa koji je istražen i konzerviran u Zapadnoj Srbiji.
– Čačak krije bogato kulturno nasleđe različitih epoha, prekriveno patinom i slojevima zemlje. Arheolozi otkrivaju i tumače davna pročitana dokumenta o životu naših prethodnika, njihovoj svakodnevnici duhovnim i kulturnim stremljenjima. Pronalaskom Rimskog kupatila te davne 1970. godine pred nama oživljava bogato rimsko nasleđe našeg kraja. Kupatila su u antičkom svetu bila povezana sa čistoćom, zdravljem, odmorom, sportom, plivanjem i druženjem. Rimske terme u Čačku su jedini objekat ovog tipa koji je istražen i konzerviran u današnjoj Zapadnoj Srbiji. Građevina koja je otkrivena 1970. godine, najverovatnije je izgrađena krajem III i početkom IV veka. Objekat je bio u upotrebi do 378. godine i provale Zapadnih Gota. Kupatilo u Čačku pripada raširenom tipu kasnoantičkih kupatila za koje se koristi latinski termin „balneum“, kaže direktorka Muzeja.

Kulturni turizam ima sve veći značaj

Tokom 2018., koja je proglašena Evropskom godinom kulturnog nasleđa, Narodni muzej preduzeo je niz aktivnosti koje su imale za cilj približavanje ovog spomenika kulture građanima.
– Ovo nasleđe je vezano za savremeni kulturni identitet i neposredan je nastavak klasične grčke kulture, a kao takav je moćan izvor inspiracije za pravne, institucionalne, estetske i druge društvene modele. Čitav niz otkrića u samom centru Čačka i na njegovoj periferiji, potvrđuje i upotpunjuje našu sliku o moćnom Rimskom carstvu na našem tlu. Kulturni turizam uzima sve veći primat u svetu i mi pokušavamo da idemo u korak sa novim tendencijama. Narodni muzej Čačak i Zavod za zaštitu Spomenika kulture iz Kraljeva, tokom svih ovih godina sarađuju i trude se da ovaj spomenik kulture dobije mesto koje zaslužuje na kulturnoj mapi. Narodni muzej je tokom Evropske godine kulturnog nasleđa preduzeo čitav niz aktivnosti koje su imale za cilj približavanje kulturnog nasleđa, odnosno Rimskih termi građanima. Krajem prošle godine Grad je obezbedio finansijska sredstva da se terme urede, poprave dotrajali delovi lokaliteta i postavi video nadzor. Svakako je za ovaj spomenik kulture najznačajnija prezentacija lokaliteta u vidu turističko-informativne table, kao i mapiranje ostalih arheoloških otkrića na teritoriji grada iz rimskog perioda, rekla je Delfina Rajić.

PODELI

POSTAVI ODGOVOR