[rstr_selector]

Zakon o stanovanju čeka podzakonska akta

Primena novog Zakona o stanovanju počeće tek nakon donošenja podzakonskih akata za šta je ostavljen rok od šest meseci. To znači da do tada ni grad Čačak ne može da napravi svoj registar stambenih zgrada, kaže Brankica Jelić, stručni saradnik za pravne poslove u Gradskoj stambenoj agenciji.

– Praktično, čekamo da zakonodavac svojim podzakonskim aktima bliže uredi odredbe Zakona o stanovanju i održavanju zgrada da bismo mogli da postupamo po njima. Tek nakon toga, Skupština grada Čačka može da donese odluku o formiranju registra stambenih zgrada i da odredi lice koje će voditi registar. Inače, donošenjem novog Zakona prestali su da važe Zakon o stanovanju, Zakon o održavanju stambenih zgrada i Zakon o socijalnom stanovanju. Pri tome, novi Zakon u članu 44. omogućava lokalnoj samoupravi da osnuje pravno lice za obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti stanovanja ukoliko do sada nije postojalo, kaže Jelić.

Grad može da obaveže na krečenje fasada

Brankica Jelić naglašava da novi zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada pod radovima na održavanju podrazumeva hitne intervencije, tekuće intervencije i investiciono održavanje.

– Jedinica lokalne samouprave sada svojom odlukom može utvrditi zone za koje propisuje obavezu izvršenja određenih radova, investicionog održavanja, kao i mogućnost prinudnog ispunjenja na teret obaveznih lica. Takođe, grad će ubuduće moći da propiše obavezu održavanja fasada koja podrazumeva da se na teret stambene zajednice i vlasnika posebnih delova zgrade izvedu radovi na fasadi. Grad će moći i da donese odluku kojom predviđa obezbeđivanje budžetskih sredstava za učešće u projektima finansiranja radova na investicionom održavanju zgrada. Novi Zakon kaže i da, ukoliko u nekoj zgradi dođe do prinudne uprave, grad će biti taj koji će odrediti visinu naknade za profesionalnog upravnika, rekla je Jelić.

 

Поделите вести

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *