Završen jesenji ciklus grupnih obuka za školske bibliotekare

Završen jesenji ciklus grupnih obuka za školske bibliotekare

Matična služba Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis”održala drugi deo seminara „Savremene školske biblioteke u Mreži biblioteka Srbije i stručni bibliotečki poslovi”

0

U Regionalnom centru u Čačku je 2. decembra održan drugi deo seminara „Savremene školske biblioteke u Mreži biblioteka Srbije i stručni bibliotečki poslovi”, čime je završen jesenji ciklus grupnih obuka za školske biblioteke Moravičkog okruga. Seminar je trajao 5 sati, a prisustvovala su mu 54 polaznika. Predavanja su držali bibliotekari Dubravka Ilić i Vladimir Simić.

S obzirom na to da su od početka školske godine na poslove u školskim bibliotekama postavljeni prosvetni radnici koji se prvi put susreću sa strukom, u prvom delu predavanja se govorilo o osnovama bibliotečkog posla, posebno o fizičkoj i stručnoj obradi monografskih publikacija. Takođe je bilo reči o brojnim pitanjima vezanim za reviziju knjižnog fonda, koja je započeta u nekim školama, dok se u drugim privodi kraju.

Položaj školske biblioteke u Mreži biblioteka Srbije

Na predavanju se posebno govorilo o položaju školske biblioteke u Mreži biblioteka Srbije, kao i o značaju dostavljanja validnih podataka Matičnoj službi o njihovom poslovanju, kako bi se na adekvatan način ažurirala ova baza podataka. Anketa o bibliotečkom poslovanju školske biblioteke prikazana je detaljno na video-prezentaciji i objašnjen je ispravan način njenog popunjavanja. Polaznicima je ukazano da samo korektno svakodnevno obavljanje stručnih poslova omogućava da o tome imaju tačne i upotrebljive podatke, koje početkom svake kalendarske godine dostavljaju Matičnoj službi.

Bibliotekari su predložili predavačima da početak narednog polugodišta tekuće školske godine bude vreme za novo okupljanje na teme iz bibliotečke struke.

POSTAVI ODGOVOR